Del siden

Danmarks stationsbyer
– fra urbanisering til kulturarv
Foredrag ved vicedirektør for Danmarks Jernbanemuseum,
René Schrøder Christensen


Torsdag 26. oktober 2023 kl. 16.30 på Vrå Bryghus, Jernbanegade 7, 9760 Vrå
Pris 100 kr.

Tilmelding til kirstenholmsberg@gmail.com eller 22 67 68 53 senest 16. oktober.
Betaling ved ankomst - gerne MobilePay.


Der er en mulighed som tilvalg, at bestille smørrebrød, som kan indtages efter foredraget ved at kontakte Brygmesteren på tlf.: 22954741
Foredraget oprettes ved 20 tilmeldte.


Jernbanen har spillet en afgørende rolle i forandringen af samfundet de seneste 175 år.
Den forbandt de store byer - købstæderne – og langs de mange nye jernbaner voksede
nye byer frem.
Stationsbyerne blomstrede op og havde deres storhedstid, som blev afløst af en
nedgang og fraflytning mange steder. Måske åbner den fortsatte urbaniseringen nye
udviklingsmuligheder?
Foredraget giver et overblik over stationsbyernes udvikling og ser på de særlige kulturhistoriske kvaliteter de rummer. Vi dykker selvfølgelig også ned i Vendsysselbanens
historie.